Thảo Đàn là một tổ chức xã hội hoạt động với mục đích hỗ trợ chăm sóc, bảo vệ trẻ em đường phố và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, bằng cách tạo các điều kiện, cơ hội cho trẻ tái hội nhập gia đình, xã hội, thúc đẩy việc tôn trọng và thực hiện các quyền trẻ em.

Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt bao gồm các nhóm trẻ lang thang, trẻ lao động sớm, không tự lo được cuộc sống, không nơi nương tựa, trẻ có nguy cơ rơi vào tệ nạn xã hội và trẻ bị ảnh hưởng bởi HIV-AIDS tiếp cận trên địa bàn hoạt động và ở cộng đồng.

THẢO ĐÀN LÀM GÌ? TÀI TRỢ -  ĐÓNG GÓP