MỤC ĐÍCH - PURPOSE

MỤC ĐÍCH - PURPOSE

MỤC ĐÍCH - PURPOSE

MỤC ĐÍCH - PURPOSE

MỤC ĐÍCH - PURPOSE
MỤC ĐÍCH - PURPOSE
Hotline: 028.38465410
451/1 Hai Bà Trung, Phường 8, Quận 3, TP. HCM
CƠ SỞ BẢO TRỢ XÃ HỘI THẢO ĐÀN

Giới Thiệu

MỤC ĐÍCH - PURPOSE

Việc thực hiện các quyền được bảo vệ, tham gia, phát triển của trẻ em được cải thiện thông qua việc giúp trẻ tiếp cận các dich vụ hỗ trợ sẵn có. Phối hợp mạng lưới tăng cường việc tuyên truyền, giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ và bảo vệ trẻ em. Tăng cường việc tham gia đối thoại, biện hộ để vận động chính sách về quyền trẻ em.   (The implementation on the child's rights including rights for protection, participation, and development will be improved in HCMC through available supporting services, monitoring child law enforcement and advocacy on children's rights.)
16-11-2017 11:17:54 PM - 975

Các tin khác

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Thảo Đàn là một tổ chức xã hội dân sự được ra đời từ năm 1992 bởi một...
TẦM NHÌN - VISION

TẦM NHÌN - VISION

Chúng tôi phấn đấu cho một xã hội, nơi mà mọi trẻ em được sống hạnh phúc và...
SỨ MỆNH - MISSION

SỨ MỆNH - MISSION

Thảo Đàn là một tổ chức xã hội có trách nhiệm thực hiện và vận động sự...
MỤC TIÊU - GOALS

MỤC TIÊU - GOALS

Việc thực hiện các quyền được bảo vệ, tham gia, phát triển của trẻ ở TP HCM...