CƠ SỞ BẢO TRỢ XÃ HỘI THẢO ĐÀN

CƠ SỞ BẢO TRỢ XÃ HỘI THẢO ĐÀN

CƠ SỞ BẢO TRỢ XÃ HỘI THẢO ĐÀN

CƠ SỞ BẢO TRỢ XÃ HỘI THẢO ĐÀN

CƠ SỞ BẢO TRỢ XÃ HỘI THẢO ĐÀN
CƠ SỞ BẢO TRỢ XÃ HỘI THẢO ĐÀN
Hotline: 028.38465410
451/1 Hai Bà Trung, Phường 8, Quận 3, TP. HCM
CƠ SỞ BẢO TRỢ XÃ HỘI THẢO ĐÀN

Shop gây quỹ

BÁN HÀNG GÂY QUỸ CHO HOẠT ĐỘNG

01-01-2019 14:40:45 - 459
​​Cơ Sở Thảo sử dụng các nguồn hàng là áo quần thời trang qua mùa, gốm sứ hàng mẫu từ các công ty, cá nhân hỗ trợ. Cơ sở bán hàng tại các hội chợ cộng đồng hoặc cho các nhân viên xã hội, sinh viên.... việc bán hàng sẽ góp 1 phần kinh phí vào các hoặc động hàng tháng...
Xem thêm