Thảo Đàn là ai?

Email In PDF.

Chính thức ra mắt với tư cách pháp nhân từ năm 2008
dù đã có lịch sử hoạt động 20 năm

Tầm nhìn của chúng tôi
Chúng tôi phấn đấu cho một xã hội, nơi mà mọi trẻ em được sống hạnh phúc và phát triển trong môi trường an toàn và lành mạnh.

Những giá trị mà Thảo Đàn luôn coi trọng
Thảo Đàn phấn đấu cho một xã hội công bằng, nơi mà mọi trẻ đều được hưởng các quyền như nhau.
Thảo Đàn cho rằng con người là vốn quý nhất và tin tưởng rằng mỗi cá nhân đều có thể phát triển các tiềm năng của họ khi có cơ hội.
Thảo Đàn tin tưởng rằng nếu được tham gia mỗi cá nhân sẽ có những đóng góp tích cực cho cộng đồng, đồng thời nâng cao khả năng hội nhập xã hội .
Thảo đàn cho rằng mối quan hệ tin tưởng và hợp tác là cơ sở vững chắc cho sự thành công của một tập thể
Thảo Đàn luôn đề cao tính bền vững của các hoạt động phát triển.


Cô Oanh trong lễ ra mắt Thảo Đàn
Cô Oanh trong lễ ra mắt Thảo Đàn
 
Thảo Đàn tự đặt cho mình sứ mạng
Thảo Đàn là một tổ chức xã hội có trách nhiệm chăm sóc, hỗ trợ trẻ có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh bằng cách tạo cơ hội cho trẻ tái hội nhập gia đình và xã hội; thúc đẩy việc tôn trọng và thực hiện các Quyền trẻ em.

Mục đích nhằm đạt được
Trẻ em và người chưa thành niên đường phố (TĐP) tại Tp.Hồ Chí Minh được hỗ trợ thông qua các
dịch vụ sẵn có để cải thiện hoàn cảnh sống và nâng cao Kỹ năng sống để phòng chống nguy cơ trên đường phố bao gồm cả HIV/STDs.


 
 

Tất cả về Thảo Đàn:

Làm gì
Cho ai
Như thế nào
Đối tác
Lịch sử

Hình Ngẫu Nhiên

Đối tác 1


   
Free Clock

Đối tác 2


Free Calendar