Cho ai?

Email In PDF.
THẢO ĐÀN hướng tới các nhóm trẻ em và người chưa thành niên dưới 18 tuổi lang thang kiếm sống hay có nguy cơ trở thành trẻ đường phố tại Tp.HCM.


Những đối tuợng này đang đối mặt với những khó khăn và nguy cơ trên đường phố như thiếu sự quan tâm chăm sóc, lạm dụng ma túy, nhiễm HIV/STDs, các hình thức xâm hại và bốc lột, bị dụ dỗ hay bức ép làm trái pháp luật v.v…

 
 

Đối tác 1


   
Free Clock

Đối tác 2


Free Calendar