Lịch sử Thảo Đàn

Email In PDF.
Thảo Đàn là một tổ chức xã hội dân sự được thành lập năm 1992 bởi một nhóm “thanh niên tình nguyện” nhằm góp phần chăm sóc, hỗ trợ và bảo vệ trẻ em đường phố ờ TPHCM.

“Thảo Đàn” là từ ghép hai địa điểm mà nhóm tổ chức tiếp cận và sinh hoạt với trẻ đường phố là Thảo cầm viên và công viên Tao Đàn. Từ năm 1995 đến 2008, Thảo Đàn đăng ký hoạt động dưới danh nghĩa là Chi hội Thảo Đàn trực thuộc Hội Khoc học Tâm lý Giáo dục TPHCM.

Ngày 24/04/2008, Ủy ban Nhân dân Quận 3 TPHCM ký Quyết định 28/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Cơ sở bảo trợ xã hội Thảo Đàn.


Quá trình phát triển tổ chức đáp ứng với bổi cảnh kinh tế xã hội và nhu cầu của trẻ 1992 -1995:


1992-1995: Trẻ nhóm A, B và C nhiều:
-    Thành lập nhóm Thảo Đàn
-    Tiếp cận và lớp học trên đường phố
-    Nhà An Toàn, Huynh Đệ
-    Đối tác SCUK
-    Ân nhân trong nước
-    Tinh thần thiện nguyện

1996 – 2001: Trẻ có nguy cơ cao: ma tuý, XHTD, HIV/AIDS
-    1995:  Chi hội Truyền Thông (cơ quan đỡ đầu)
-    2000: Chi hội Thảo Đàn
-    2001: TTTT – Văn Phòng, Nhà An Toàn
-    Nhà Hy Vọng và Bình Chánh  (2000)
-    Cửa hàng Thảo Đàn
-    SCUK ngưng hỗ trợ các chương trình trực tiếp
-    Cơ cấu và năng lực nhân sự

2002 – 2005: SEAGAMES, nhóm D, tự thuê nhà sống theo nhóm
-    Lượng giá bên ngoài
-    Kế hoạch hành động
-    Thành lập BQT (2003), cơ chế điều hành nhóm
-    Đối tác với UNICEF và SCS
-    Xây dựng kế hoạch chiến lược
-    Xây dựng nhóm Đồng Đẳng
-    Truyền thông tư vấn

2006 – 2009: Trẻ nhập cư, bị chăn dắt, Nhóm A phức tạp, khó tiếp cận
-    Có tư cách pháp nhân
-    Làm việc với phụ huynh
-    Câu lạc Bộ
-    Thí điểm mô hình Bảo vệ Trẻ dựa vào Cộng đồng,
-    Xây dựng mội trường an toàn cho trẻ 
 

Đối tác 1


   
Free Clock

Đối tác 2


Free Calendar