Lịch học hè 2013

Email In PDF.


Lịch học hè 2013

Thời gian
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật
 8h30 -10h00  Cờ tướng Ảo thuật Cờ vua  Ảo thuật    Photoshop  Giao lưu tiếng anh RMIT
 9h - 10h30  Vẽ Học kèm 8 - 9    Học kèm 8 - 9     Hát  
 14h - 15h30        Võ thuật    Ảo thuật   Vẽ - MC
 16h - 19h30 Múa             
 
Giáo viên đứng lớp:
Lớp chơi cờ: Thầy Ân
Giao lưu anh văn: cô Tiên RMIT
Ảo thuật: thầy Toàn
Hát: cô Thảo
MC: cô Thu
Võ thuật: thầy Nhật
Vẽ: thầy Bảo
Múa: cô Thảo