1 TT TIẾP NHẬN - HỖ TRỢ KHẨN CÂP

1 TT TIẾP NHẬN - HỖ TRỢ KHẨN CÂP

1 TT TIẾP NHẬN - HỖ TRỢ KHẨN CÂP

1 TT TIẾP NHẬN - HỖ TRỢ KHẨN CÂP

1 TT TIẾP NHẬN - HỖ TRỢ KHẨN CÂP
1 TT TIẾP NHẬN - HỖ TRỢ KHẨN CÂP
Hotline: 028.38465410
451/1 Hai Bà Trung, Phường 8, Quận 3, TP. HCM
CƠ SỞ BẢO TRỢ XÃ HỘI THẢO ĐÀN

Lĩnh vực hoạt động

1 TT TIẾP NHẬN - HỖ TRỢ KHẨN CÂP

Hoạt động đặc thù của Thảo Đàn là tiếp cận trẻ. Tại những khu trung tâm trẻ và gia đình trẻ thường tập trung mua bán, lao động kiếm sống. Trẻ phải theo cha mẹ phụ buôn bán, hoặc tự bán để kiếm tiền phụ giúp gia đình. Gia đình các em thường thường thuê nhà ở nơi khác, hàng ngày phải di chuyển vào trung tâm để buôn bán kiếm sống. NVXH phải tiếp cận tìm hiểu nhu cầu can thiệp và tác động gia đình để các em được quay lại trường tiếp tục việc học. Hoặc các em được hỗ trợ tham gia lớp bán trú tại Cơ sở để giúp các em giảm thiểu các nguy cơ khi kiếm sống trên đường phố.
24-03-2018 11:23:03 PM - 3127

Các tin khác

2. HOẠT ĐỘNG TRUNG TÂM  BÁN TRÚ

2. HOẠT ĐỘNG TRUNG TÂM BÁN TRÚ

Hoạt động TT bán trú giúp trẻ có hoàn cảnh đặt biệt được hỗ trợ bữa ăn...
3 CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ GIÁO DỤC - HỌC BỔNG

3 CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ GIÁO DỤC - HỌC BỔNG

Hàng năm Cơ sở làm việc với gia đình trẻ có HCKK tìm hiểu nhu cầu và có những...
4 TỔ CHỨC CÁC LỚP HỌC KÈM VĂN HÓA - NGOẠI KHÓA

4 TỔ CHỨC CÁC LỚP HỌC KÈM VĂN HÓA - NGOẠI KHÓA

TT mở các lớp học kèm bổ sung kiến thức nhằm giúp các em theo kịp chương trình...
5 TRUYỀN THÔNG TẬP HUẤN NÂNG CAO NĂNG LỰC

5 TRUYỀN THÔNG TẬP HUẤN NÂNG CAO NĂNG LỰC

Hoạt động truyền thông nhóm lớn, nhóm nhỏ cung cấp các kiến thức căn bản về,...
6 TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH DÃ NGOẠI TRÃI NGHIỆM

6 TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH DÃ NGOẠI TRÃI NGHIỆM

Hoạt động vui chơi hàng tuần : Tổ chức các trò chơi tự do, trò chơi dân gian, nhảy...
7 TT HƯỚNG DẪN SINH VIÊN THỰC HÀNH CTXH

7 TT HƯỚNG DẪN SINH VIÊN THỰC HÀNH CTXH

Hàng năm TT phối hợ với các Trường Đại Học - Cao Đẳng có đào tạo ngành CTXH...