KHUNG HÀNH ĐỘNG PHÒNG CHỐNG BÓC LỘT & XÂM HẠI TÌNH DỤC

KHUNG HÀNH ĐỘNG PHÒNG CHỐNG BÓC LỘT & XÂM HẠI TÌNH DỤC

KHUNG HÀNH ĐỘNG PHÒNG CHỐNG BÓC LỘT & XÂM HẠI TÌNH DỤC

KHUNG HÀNH ĐỘNG PHÒNG CHỐNG BÓC LỘT & XÂM HẠI TÌNH DỤC

KHUNG HÀNH ĐỘNG PHÒNG CHỐNG BÓC LỘT & XÂM HẠI TÌNH DỤC
KHUNG HÀNH ĐỘNG PHÒNG CHỐNG BÓC LỘT & XÂM HẠI TÌNH DỤC
Hotline: 028.38465410
451/1 Hai Bà Trung, Phường 8, Quận 3, TP. HCM
CƠ SỞ BẢO TRỢ XÃ HỘI THẢO ĐÀN

Thông báo

KHUNG HÀNH ĐỘNG PHÒNG CHỐNG BÓC LỘT & XÂM HẠI TÌNH DỤC

KHUNG HÀNH ĐỘNG ĐỂ PHÒNG CHỐNG BÓC LỘT & XÂM HẠI TÌNH DỤC 1. Ngăn chặn: 1.1. Sàng lọc: Cơ sở Thảo Đàn sàng lọc một cách có hệ thống tất cả các ứng viên tiềm năng cho công việc theo quy trình sàng lọc đã được thiết lập. 1.2. Đào tạo: Cơ sở Thảo Đàn thực hiện các buổi giới thiệu bắt buộc và hướng dẫn tập huấn bắt buộc cho tất cả nhân viên có liên quan về chính sách và quy trình phòng chống BL&XHTD của Cơ sở Thảo Đàn. 2. Ứng phó: 2.1. Báo cáo: Cơ sở Thảo Đàn có cơ chế, quy trình an toàn, bảo mật và dễ tiếp cận để cán bộ, đối tượng hưởng lợi và người dân cộng đồng, trong đó có trẻ em, báo cáo cáo buộc về BL&XHTD và đảm bảo đối tượng hưởng lợi biết về điều này. 2.2. Điều tra: Cơ sở Thảo Đàn đã thiết lập quy trình điều tra cáo buộc về BL&XHTD và sẽ tiến hành điều tra một cách đúng đắn, không chậm trễ về hành vi BL&XHTD do nhân viên của Cơ sở Thảo Đàn thực hiện, hoặc chuyển vụ việc đến cơ quan điều tra phù hợp khi có sự việc vi phạm trong tổ chức hoặc liên quan đến đối tượng bên ngoài.  Chuyển gửi tới các cơ quan nhà nước: Sau khi thực hiện điều tra đúng theo quy trình, nếu có bằng chứng đối với cáo buộc về BL&XHTD, vụ việc có thể được chuyển tới các cơ quan nhà nước để xử lý. 2.3. Trợ giúp nạn nhân: Cơ sở Thảo Đàn có hệ thống danh sách các nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho nạn nhân bị BL&XHTD để ngay lập tức chuyển gửi nạn nhân tới dịch vụ hiện có, dựa trên nhu cầu và sự đồng thuận của nạn nhân.
05-07-2021 12:59:03 PM - 625

Các tin khác

TỔ CHỨC THẢO ĐÀN TUYÊN BỐ CHÍNH SÁCH NÓI KHÔNG VỚI BÓC LỘT & XÂM HẠI TÌNH DỤC (BL&XHTD)

TỔ CHỨC THẢO ĐÀN TUYÊN BỐ CHÍNH SÁCH NÓI KHÔNG VỚI BÓC LỘT & XÂM HẠI TÌNH DỤC (BL&XHTD)

Trong năm 2021 tất cả nhân viên và tình nguyên viên của Tổ chức Thảo Đàn đã được...
CHÍNH SÁCH PHÒNG CHỐNG BÓC LỘT & XÂM HẠI TÌNH DỤC

CHÍNH SÁCH PHÒNG CHỐNG BÓC LỘT & XÂM HẠI TÌNH DỤC

Mọi hình thức bóc lột và xâm hại tình dục (BL&XHTD) đều là hành vi vi phạm quyền...
CHÀO MỪNG NGÀY CÔNG TÁC XÃ HỘI VIỆT NAM 25-03-2018

CHÀO MỪNG NGÀY CÔNG TÁC XÃ HỘI VIỆT NAM 25-03-2018

Năm thứ 2 kỷ niệm ngày công tác xã hội Việt nam. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn...
CHIẾN LƯỢC TRUYỀN THÔNG VẬN ĐỘNG VỀ QUYỀN TRẺ EM

CHIẾN LƯỢC TRUYỀN THÔNG VẬN ĐỘNG VỀ QUYỀN TRẺ EM

Làm thế nào thay đổi được quan niệm và hành vi của con người? - Truyền thông...
LÀM CÁCH NÀO HƯỚNG DẪN CHO TRẺ SỬ DỤNG MẠNG AN TOÀN

LÀM CÁCH NÀO HƯỚNG DẪN CHO TRẺ SỬ DỤNG MẠNG AN TOÀN

Kính gửi Quý Phụ huynh, Thế giới kỹ thuật số đang thay đổi nhanh và liên tục....