CƠ SỞ BẢO TRỢ XÃ HỘI THẢO ĐÀN

CƠ SỞ BẢO TRỢ XÃ HỘI THẢO ĐÀN

CƠ SỞ BẢO TRỢ XÃ HỘI THẢO ĐÀN

CƠ SỞ BẢO TRỢ XÃ HỘI THẢO ĐÀN

CƠ SỞ BẢO TRỢ XÃ HỘI THẢO ĐÀN
CƠ SỞ BẢO TRỢ XÃ HỘI THẢO ĐÀN
Hotline: 028.38465410
451/1 Hai Bà Trung, Phường 8, Quận 3, TP. HCM
CƠ SỞ BẢO TRỢ XÃ HỘI THẢO ĐÀN
Liên hệ

CƠ SỞ BẢO TRỢ XÃ HỘI THẢO ĐÀN

Địa chỉ: 451/1 Hai Bà Trung, Phường 8, Quận 3, TP. HCM

Add:     451/1 Hai Ba Trung Street - Ward 8 - District 3 - HCMC.
Tele:     028.38465410 - 028.38465699

Hotline:   0865.374.844

Director:        Ms Lê Thị Ngân

Email:            nganlee.thaodan@gmail.com

Email: contact@thaodan.org.vn
Website: http:www.thaodan.org.vn  - fb: cosothaodan