MỤC TIÊU - GOALS

MỤC TIÊU - GOALS

MỤC TIÊU - GOALS

MỤC TIÊU - GOALS

MỤC TIÊU - GOALS
MỤC TIÊU - GOALS
Hotline: 028.38465410
451/1 Hai Bà Trung, Phường 8, Quận 3, TP. HCM
CƠ SỞ BẢO TRỢ XÃ HỘI THẢO ĐÀN

Giới Thiệu

MỤC TIÊU - GOALS

Việc thực hiện các quyền được bảo vệ, tham gia, phát triển của trẻ ở TP HCM được cải thiện thông qua việc giúp trẻ và gia đình trẻ tiếp cận các dich vụ hỗ trợ sẵn có. Áp dụng quy trình hỗ trợ trẻ em, giải quyết case theo các mô hình mẫu đánh giá các mô hình thực hành tốt có thể áp dụng. Kết hợp mạng lưới, xây dựng quy trình thực tập cho sinh viên. Tạo điều kiện cho sinh viên và những người làm CTXH đến thực tập và được kiểm huấn. Phối hợp với các khoa CTXH tại các trường ĐH-CĐ tổ chức khảo sát, hội thảo đánh giá quy trình, giám sát việc thực hiện luật Trẻ em và vận động chính sách về quyền trẻ em.  
16-11-2017 11:18:45 PM - 2439

 

 

Các tin khác

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Thảo Đàn là một tổ chức xã hội dân sự được ra đời từ năm 1992 bởi một...
SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

Tại Thảo Đàn chúng tôi luôn tâm niệm " Chúng tôi đã và đang bắt tay vào một công...
TẦM NHÌN - VISION

TẦM NHÌN - VISION

Chúng tôi phấn đấu cho một xã hội, nơi mà mọi trẻ em được sống hạnh phúc và...
SỨ MỆNH - MISSION

SỨ MỆNH - MISSION

Thảo Đàn là một tổ chức xã hội có trách nhiệm thực hiện và vận động sự...
MỤC ĐÍCH - PURPOSE

MỤC ĐÍCH - PURPOSE

Việc thực hiện các quyền được bảo vệ, tham gia, phát triển của trẻ em được...