NĂM TIÊU CHUẨN KIỂM HUẤN TRONG CÔNG TÁC XÃ HỘI

NĂM TIÊU CHUẨN KIỂM HUẤN TRONG CÔNG TÁC XÃ HỘI

NĂM TIÊU CHUẨN KIỂM HUẤN TRONG CÔNG TÁC XÃ HỘI

NĂM TIÊU CHUẨN KIỂM HUẤN TRONG CÔNG TÁC XÃ HỘI

NĂM TIÊU CHUẨN KIỂM HUẤN TRONG CÔNG TÁC XÃ HỘI
NĂM TIÊU CHUẨN KIỂM HUẤN TRONG CÔNG TÁC XÃ HỘI
Hotline: 028.38465410
451/1 Hai Bà Trung, Phường 8, Quận 3, TP. HCM
CƠ SỞ BẢO TRỢ XÃ HỘI THẢO ĐÀN

Tin Tức

NĂM TIÊU CHUẨN KIỂM HUẤN TRONG CÔNG TÁC XÃ HỘI

Nguồn tham khảo: Social Work Supervision (NASW)/ Người dịch: Đức-Tài Nguyễn
19-03-2019 04:17:30 PM - 2269

TIÊU CHUẨN 1: BỐI CẢNH KIỂM HUẤN (CONTEXT IN SUPERVISION)

 • Hiểu về phạm vi thực hành
 • Thực hành với cộng đồng
 • Tính liên ngành trong việc kiểm huấn
 • Yếu tố văn hóa và xuyên văn hóa trong thực hành kiểm huấn
 • Kiểm huấn kép và những quyết định có tính đối nghịch nhau

TIÊU CHUẨN 2: HỢP ĐỒNG KIỂM HUẤN (CONDUCT OF SUPERVISION)

 • Tính bảo mật
 • Hợp đồng cho việc kiểm huấn
 • Lãnh đạo và vai trò làm mẫu
 • Năng lực
 • Kết thúc/dừng kiểm huấn
 • Tự chăm sóc bản thân

TIÊU CHUẨN 3: PHÁP LÝ VÀ NHỮNG QUY ĐỊNH

 • Trách nhiệm
 • Quy định
 • Tài liệu tham khảo
 • Những mối bận tâm khác liên quan đến pháp lý

TIÊU CHUẨN 4: NHỮNG VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN ĐẠO ĐỨC

 • Những quyết định-chọn lựa có tính đạo đức
 • Những ranh giới
 • Khả năng tự bộc lộ bản thân
 • Lưu ý về sự an toàn
 • Những chọn lựu trong thực hành

TIÊU CHUẨN 5: CÔNG NGHỆ

 • Khoảng cách kiểm huấn
 • Quản trị rủi ro

Nguồn hình: https://www.aarossfamilycounseling.com/clinical-supervisor-training-for-mental-health-counselors/

Các tin khác

MERRY CHRIST 'MAS AND HAPPY NEW YEAR 2020

MERRY CHRIST 'MAS AND HAPPY NEW YEAR 2020

Năm 2019 sắp kết thúc trong không khí ngập tràn niềm vui và sự hân hoan chào đón...
XÂY DỰNG VĂN HÓA TỔ CHỨC

XÂY DỰNG VĂN HÓA TỔ CHỨC

Bạn có thể tìm thấy định hướng xây dựng văn hoá cho doanh nghiệp mình qua 8 loại...
PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN THÔNG QUA LIỆU PHÁP NGHỆ THUẬT

PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN THÔNG QUA LIỆU PHÁP NGHỆ THUẬT

Liệu pháp nghệ thuật là phương pháp dùng chức năng của nghệ thuật (vẽ...
HƯỚNG ĐI NÀO CHO NGÀNH CTXH TẠI VIÊTNAM

HƯỚNG ĐI NÀO CHO NGÀNH CTXH TẠI VIÊTNAM

Ngành công tác xã hội là một ngành tương đối mới tại Việt Nam. Hệ thống đào...
NIỀM VUI CỦA CHÚNG TÔI LÀ NHỮNG NỤ CƯỜI CỦA CÁC EM

NIỀM VUI CỦA CHÚNG TÔI LÀ NHỮNG NỤ CƯỜI CỦA CÁC EM

Sau những ngày hì hục vất vả đi bán hàng gây quỹ. Chúng tôi đã có một khoản...
XÂY DỰNG MỐI QUAN HỆ XÃ HỘI

XÂY DỰNG MỐI QUAN HỆ XÃ HỘI

“Tri thức của các chuyên gia chỉ chiếm 15% trong thành công của họ, 85% còn lại...