TẦM NHÌN - VISION

TẦM NHÌN - VISION

TẦM NHÌN - VISION

TẦM NHÌN - VISION

TẦM NHÌN - VISION
TẦM NHÌN - VISION
Hotline: 028.38465410
451/1 Hai Bà Trung, Phường 8, Quận 3, TP. HCM
CƠ SỞ BẢO TRỢ XÃ HỘI THẢO ĐÀN

Giới Thiệu

TẦM NHÌN - VISION

Chúng tôi phấn đấu cho một xã hội, nơi mà mọi trẻ em được sống hạnh phúc và phát triển trong môi trường an toàn và lành mạnh. (We strive for a society where every child lives happily and develops in a safe and healthy environment).
16-11-2017 09:37:40 PM - 2418

Các tin khác

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Thảo Đàn là một tổ chức xã hội dân sự được ra đời từ năm 1992 bởi một...
SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

Tại Thảo Đàn chúng tôi luôn tâm niệm " Chúng tôi đã và đang bắt tay vào một công...
SỨ MỆNH - MISSION

SỨ MỆNH - MISSION

Thảo Đàn là một tổ chức xã hội có trách nhiệm thực hiện và vận động sự...
MỤC ĐÍCH - PURPOSE

MỤC ĐÍCH - PURPOSE

Việc thực hiện các quyền được bảo vệ, tham gia, phát triển của trẻ em được...
MỤC TIÊU - GOALS

MỤC TIÊU - GOALS

Việc thực hiện các quyền được bảo vệ, tham gia, phát triển của trẻ ở TP HCM...